Música al Castell de Sallent

A l’Edat Mitjana el govern dels nostres pobles i viles estava articulat a l’entorn de les Vint-i-quatrenes, una mena de junta executiva -en termes actuals- integrada per 24 prohoms provinents dels gremis de la població. Hi hagué una època que els representants de la Vila reclamaren de tenir més quota de participació a la Vint-i-quatrena enfront als de la pagesia ja que aquesta anava perdent influència. Finalment el Bisbe de Vic resolgué el 1557 que a Sallent es constituís la Trenta-sisena formada per 24 prohoms de la Vila i 12 de la pagesia.

Veure Edicions Anteriors